STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA ROBOTNÍKA, ŽILINA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA SV. JOZEFA ROBOTNÍKA
Saleziánska 18, 010 01 Žilina

web: www.sjoroza.sk
email: sos@sjoroza.sk
tel.: +421 911 344 848

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou a výučným listom
3447 K grafik digitálnych médií

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár – elektrikár
2487 H 04 autoopravár – lakovník
3355 H stolár
3661 H murár