STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Čadca

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Okružná 693, 022 01 Čadca

web: www.sostca.sk
email: info@sostca.sk
tel.: +421 41 432 76 40

O ŠKOLE:

Škola už viac ako 60 rokov pripravuje odborníkov pre strojársky a elektrotechnický priemysel. Príprava na povolanie bola vždy prepojená s praxou, preto aj spolupráca so strategickými zamestnávateľmi, nielen v regióne Kysúc, má silné základy a vysokú úspešnosť. Technická škola je zapojená do systému duálneho vzdelávania, čo oceňujú najmä absolventi, ktorí po skončení školy úspešne nachádzajú uplatnenie na pracovnom trhu. Ako jediná v Slovenskej republike získala ocenenie od Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory – „Čestné uznanie za mimoriadne zásluhy o rozvoj slovenského zahraničného obchodu a podnikania“.

VÝHODY:

 • Centrum odborného vzdelávania a prípravy pre strojárstvo a kovospracujúcu výrobu
 • duálne vzdelávanie
 • vysoká úspešnosť uplatnenia absolventov v praxi
 • moderné vybavenie školy
 • telocvičňa, posilňovňa
 • futbalové ihrisko s umelou trávou
 • jedáleň

KRÚŽKY:

 • florbal, strelecký
 • kondičné posilňovanie
 • matematika hrou
 • netradične v slovenčine
 • osobnosti literárnych dejín
 • praktická angličtina
 • putovanie nemeckou gramatikou

SLOVO UČITEĽA:

„Kvalitu vyučovania zabezpečuje kolektív kvalifikovaných učiteľov, ktorí majú záujem pripraviť mladých ľudí do života. Ponúkame ti študijné a učebné odbory, ktoré ťa pripravia na prácu v strojárskom, ale aj elektrotechnickom priemysle v oblasti silnoprúdovej techniky. Môžeš získať osvedčenie na vykonávanie činnosti  na technických zariadeniach i zváračský preukaz. V učebných odboroch ťa naučíme obsluhovať zváracie zariadenia, obrábať materiál sústružením, frézovaním, brúsením a vŕtaním, opravovať motorové vozidlá a vykonávať inštalatérske práce. Ak chceš maturitu, po ich absolvovaní sa môžeš prihlásiť na nadstavbové štúdium.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2411 K mechanik nastavovač
2413 K mechanik strojov a zariadení
2697 K mechanik elektrotechnik

Študijné odbory s maturitou:

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení (nadstavbové štúdium)
2675 L 03 elektrotechnika – elektronické zariadenia (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2464 H strojný mechanik
2487 H 01 autoopravár – mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3678 H inštalatér

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš spoznať školu otvorenú novým možnostiam
– sa môžeš zúčastniť na odborných sútažiach a projektoch
– rád spoznáš tajomstvá strojárskych alebo elektrikárskych profesií
– miluješ motory a opravuješ autá
– chceš zlepšiť svoje zručnosti, ale aj uplatnenie v budúcnosti
– chceš byť úspešný na trhu práce
– máš ambíciu ďalej študovať na vysokej škole

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

Počas školského roka navštevujeme rôzne kultúrne a spoločenské podujatia. Na posilnenie charakteru a svojich osobností sa zapájame  do charitatívnych projektov. Zúčastňujeme sa  odborných a tématických exkurzií, ktoré nám prinášajú nové poznatky a obohacujú nás. Už v prvom ročníku ťa príjmeme do „Cechu stredoškolákov“, a tak budeš môcť odhaľovať nové predmety a technológie.“