STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Námestovo

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Komenského 496/37, 029 01 Námestovo

web: www.sostno.sk
email: sekretariat@sostno.sk
tel.: +421 43 552 40 38

O ŠKOLE:

Začiatky školy siahajú do roku 1965, postupne sa vyvíjala, menila a modernizovala. Dobudovaním vznikla komplexná a jediná škola v oblasti hornej Oravy so zameraním na strojárske a stavebné odbory. Vzdelávací program je orientovaný na prípravu odborných a kvalifikovaných zamestnancov v oblasti strojárstva a stavebníctva. Na základe analýzy potrieb a požiadaviek trhu práce zabezpečuje prípravu mládeže na žiadané povolania a odborné činnosti.

VÝHODY:

 • zváračská škola – zváračské kurzy
 • moderné učebne
 • odborná stáž študentov v zahraničí
 • zrekonštruovaná budova školy a telocvičňa
 • školská jedáleň
 • centrum voľného času priamo v škole
 • Autodesk Akademia Partner – certifikáty pre prácu v AutoCAD

KRÚŽKY:

 • športové
 • jazykové
 • odborné
 • mladý rozpočtár
 • divadelný, folklórny
 • rozhlasový, novinársky
 • programovanie a obsluha CNC strojov a 3D modelovanie

SLOVO UČITEĽA:

„ Štúdium na našej škole ťa vďaka širokej a rôznorodej ponuke študijných a učebných odborov dokáže pripraviť na zamestnanie v oblasti stavebníctva, strojárstva, autoopravárenstva i elektrotechniky. V učebných odboroch získaš výučný list a zároveň zručnosti pre žiadané profesie na trhu práce doma i v zahraničí. Ak budeš mať záujem, môžeš si v nadstavbovom štúdiu urobiť maturitu. Študijné odbory ťa pripravia na prácu v strednom manažmnte v oblasti stavebníctva, ale i na ďalšie štúdium na vysokej škole technického zamerania.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou a výučným listom:

2411 K mechanik nastavovač
3656 K operátor stavebnej výroby

Študijné odbory s maturitou:

3650 M staviteľstvo
2414 L 04 strojárstvo – podnikanie a služby (nadstavbové štúdium)
3659 L stavebníctvo (nadstavbové štúdium)

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom:

2433 H obrábač kovov
2487 H 01 autoopravár mechanik
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
3661 H murár
3663 H tesár
3678 H inštalatér
3675 H maliar

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– plánuješ úspešne vykročiť do svojho nového života
– štúdiom a poctivou prácou si túžiš splniť svoje sny
– chceš užitočné skúsenosti a zručnosti
– sa chceš úspešne uplatniť na trhu práce
– ťa zaujímajú otázky techniky a stavebníctva

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Na škole máš možnosti zapojiť sa do súťaží a projektov, vďaka programu Erasmus+sa dostaneš aj do zahraničia. V súťaži sMaraton ukážeš, ako dobre ovládaš strojárske a stavbárske programy, v projektoch odprezentuješ svoju kreativitu. Ak si dobrý v práci v AutoCAD programoch, môžeš získať medzinárodný certifikát. Otvorí sa ti celé spekturm možností, ako naložiť so vzdelaním, skúsenosťami a zručnosťami.“