STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ Kysucké Nové Mesto

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ
Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto

web: www.spsknm.sk
email: skola@spsknm.sk
tel.: +421 918 481 085, +421 907 809 122
facebook: @SPSit.KNM

O ŠKOLE:

Počas svojej 70-ročnej existencie škola vychovala viac ako 11 000 odborníkov. Ich uplatnenie a úspechy vyzdvihli meno školy a zaradili ju medzi najúspešnejšie v Žilinskom kraji. V posledných rokoch prešla veľkými zmenami v oblasti vzdelávania. Ponúka perspektívne a atraktívne školské vzdelávacie programy zamerané na strojárstvo, mechatroniku, logistiku a najmä na informačné, komunikačné a inteligentné technológie. Ide o modernú vzdelávaciu inštitúciu, kde sa žiaci učia na kvalitných, špičkových zariadeniach a získavajú zručnosti priamo uplatniteľné v praxi.

VÝHODY:

 • centrum odborného vzdelávania a prípravy pre informačné technológie a priemyselnú informatiku
 • nadštandardné vybavenie školy modernými učebnými pomôckami a IKT
 • vysoké hodnotenie agentúry INEKO v rebríčku stredných odborných škôl v regióne
 • nízka nezamestnanosť absolventov
 • certifikáty Cisco Networking Academy
 • skúšky odbornej spôsobilosti pre činnosť na elektrických zariadeniach
 • školská jedáleň a internát
 • 2 telocvične, zrkadlová sála, posilňovňa
 • multifunkčné ihrisko s umelou trávou a osvetlením
 • exkurzie v domácich i zahraničných podnikoch, na výstavách a v top lokalitách
 • účasť študentov na odborných stážach v zahraničí prostredníctvom projektu ERASMUS+

KRÚŽKY:

 • konverzácie v cudzích jazykoch
 • elektronika
 • tvorba web stránok
 • programovanie jednočipových mikropočítačov na báze jazyka C
 • robotika
 • športové, turistický

SLOVO UČITEĽA:

Objav  svoj potenciál štúdiom toho, čo ťa baví. Vzdelávaj sa, praktizuj, komunikuj, ovládaj cudzie jazyky jedinečne a moderne. Stretneš zaujímavých ľudí, ktorí môžu premeniť tvoje sny na reálne možnosti. Rob to, čo najlepšie vieš a naštartuj svoju hviezdnu kariéru už teraz. Potom je už len kúsok k dokonalosti. Nájdi svoje možnosti, či už ako zručný informatik, ktorý si potyká s dátami, vývojár nových inteligentných technológií, ktoré menia fungovanie sveta alebo ako elektrotechnik, čoraz viac potrebný strojár, logistik alebo mechatronik, nauč sa programovať v programovacích jazykoch C++, Java… Všetky odbory dôsledne vychádzajú z aktuálnych požiadaviek pracovného trhu. Ich spoločným menovateľom sú informačné technológie,  bez ktorých sa dnes prakticky nezaobídeš. Nedovoľ, aby ovládali oni teba, ale pracuj na tom, aby si ovládal ty ich a vyťažil z nich maximum, lebo tvoj život robia hodnotnejším, jednoduchším a zaujímavejším.

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:
2381 M strojárstvo
2387 M mechatronika
2559 M inteligentné technológie
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika
3968 M logistika

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– si blázon do automatizácie, digitalizácie a smart technológií
– ťa lákajú CAD a CAM programy v strojárstve
– chceš byť ITčkár a dobre zarábať
– ťa baví robotika, elektrotechnika, mechatronika
– chceš vedieť programovať v jazykoch JAVA, C#, C, HTML a CSS
– chceš riadiť logistiku v podniku
– sa zaujímaš o internet vecí či serverové a cloudové technológie

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Prekroč váhanie → potlač nečinnosť → škola ti pomôže sa zorientovať → a presvedč vesmír, že si tu… SI JEDINEČNÝ! Vedomosti sú v skutočnosti tým, čo okrem cnosti pozdvihuje jedného človeka nad druhého. Posuň ich za horizont svojich možností. Ponúkni svoj potenciál a škola ti pomôže z neho vyťažiť maximum.“