STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Žilina

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

web: www.spssza.sk
email školy: spssza@spssza.sk
tel: +421 41 562 15 28 , +421 41 562 13 31

O ŠKOLE:

Byť absolventom „žilinskej stavebnej priemyslovky“ bolo v minulosti – a je i v súčasnosti symbolom odbornosti a spoľahlivosti. Škola ponúka odbornú prípravu na vysokej úrovni pre štúdium na vysokej škole zameranej na oblasť staviteľstva, geodézie, kartografie a katastra. Študentov pripraví aj na pozície stredného manažmentu.
Po ukončení 1. ročníka v odbore staviteľstvo si študenti môžu vybrať profiláciu a odborné predmety zamerané na pozemné staviteľstvo, stavebný a realitný manažment, požiarnu ochranu, dopravné staviteľstvo a rekonštrukcie a modernizáciu budov. Škola dosahuje vysoký kredit v odbornej, ale i v laickej verejnosti.

VÝHODY:

 • poloha školy priamo v centre mesta
 • moderné odborné učebne, laboratóriá
 • grafické programy AutoCAD, Cadcon, Revit
 • voľne prístupné počítače pripojené na internet
 • voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budove školy
 • školský bufet, automaty na nápoje
 • zážitkové učenie mimo priestorov školy
 • veľká aula + malá (prednášková) aula
 • telocvičňa a posilňovňa
 • knižnica
 • spolupráca s univerzitami a vysokými školami

KRÚŽKY:

 • deskriptívna geometria, matematika plus, fyzika
 • architektúra, navrhovanie rodinných domov, bytových a občianskych stavieb
 • interiérový dizajn
 • kreslenie v programe AutoCAD a REVIT
 • tvorba a grafika printových médií
 • plávanie, volejbal, futsal, florbal kondičné posilňovanie a relaxačné cvičenia
 • automatizácia zobrazovacích prác
 • praktická slovenčina, angličtina
 • staviteľstvo inak

SLOVO UČITEĽA:

Naučíme ťa kresliť a projektovať, zvládať  rysovanie rukou ale aj rôzne zaujímavé grafické programy na počítači. Spolu budeme navrhovať stavby a ich okolie, dimenzovať nosné prvky konštrukcií, či zhotovovať modely. Prenikneme do tajov architektúry, rovnako i do zákonitostí a grifov manažérskej práce, riadenia a marketingu. Naučíme ťa poznávať terén, zhotoviť mapy  a takisto vyznať sa v zákonitostiach katastra a pozemkových máp. Popri tom môžeš študovať odborné predmety v cudzom jazyku. Kladieme dôraz aj na zážitkové učenie. Bude to stáť za to.

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– obdivuješ zaujímavé stavby sveta a chceš sa o nich dozvedieť viac
zaujímaš sa o architektúru a jej históriu
– sa chceš naučiť projektovať v dvoj a trojrozmernom priestore pomocou najnovších grafických programov
– rád kreslíš, si kreatívny, rád vymýšľaš niečo nové
– chceš vedieť viac o tvorbe máp, o zemskom povrchu, o vytyčovaní
– stavieb a budov pomocou GPS prístrojov
– máš technické myslenie a chceš vedieť čítať stavebné výkresy
– si zvedavý, ako funguje ekonomika v stavebníctve, ako si založiť vlastnú firmu
– túžiš vytvoriť nové bývanie v súlade s prírodou
– chceš vedieť organizovať prácu na stavbe

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Stavebníctvo má perspektívu, o tom nepochybuj. Medzi nami prežiješ kopec srandy, popri tom sa môžeš zúčastňovať súťaží, zapájať sa do rôznych aktivít a podujatí. Určite sa nudiť nebudeš.“