STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ Žilina

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA STAVEBNÁ
Veľká okružná 25, 010 01 Žilina

web: www.spssza.sk
email školy: spssza@spssza.sk
tel: +421 41 562 15 28 , +421 41 562 13 31

O ŠKOLE:

Byť absolventom „žilinskej stavebnej priemyslovky“ bolo v minulosti – a je i v súčasnosti symbolom odbornosti a spoľahlivosti. Škola ponúka odbornú prípravu na vysokej úrovni pre štúdium na vysokej škole zameranej na oblasť staviteľstva, geodézie, kartografie a katastra. Študentov pripraví aj na pozície stredného manažmentu.
Po úspešnom vykonaní prijímacích skúšok a následnom prijatí si študenti vyberajú v odbore staviteľstvo špecializácie zamerané na konštrukcie pozemných stavieb, pozemné stavby a architektúru a inžinierske konštrukcie a dopravné stavby. Škola dosahuje vysoký kredit u odbornej, ale aj laickej verejnosti.

VÝHODY:

 • poloha školy priamo v centre mesta
 • moderné odborné učebne, laboratórium stavebných materiálov
 • grafické programy AutoCAD, REVIT, CIVIL 3D
 • voľne prístupný bezdrôtový internet (WIFI) v budove školy
 • školský bufet, automaty na nápoje a jedlo
 • zážitkové učenie mimo priestorov školy
 • veľká aula + malá (prednášková) aula
 • multifunkčné ihrisko s umelou trávou a osvetlením
 • workoutové ihrisko
 • oddychové zóny v priestoroch školy
 • telocvičňa a posilňovňa
 • knižnica
 • spolupráca s univerzitami a vysokými školami
 • projekt ERASMUS+

KRÚŽKY:

 • deskriptívna geometria, matematika plus, fyzika
 • navrhovanie a projektovanie občianskych stavieb
 • interiérový dizajn
 • kreslenie v programe AutoCAD a REVIT
 • volejbal, futsal, florbal, kondičné posilňovanie, relaxačné behanie, turistika a kultúra
 • automatizácia zobrazovacích prác
 • angličtina
 • tvorba máp

SLOVO UČITEĽA:

Naučíme ťa kresliť a projektovať, zvládať  rysovanie rukou, ale aj rôzne zaujímavé grafické programy na počítači. Spolu budeme navrhovať stavby a ich okolie, dimenzovať nosné prvky konštrukcií, či zhotovovať modely. Prenikneme do tajov architektúry, rovnako i do zákonitostí a grifov manažérskej práce, riadenia a marketingu. Naučíme ťa poznávať terén, zhotoviť mapy  a takisto vyznať sa v zákonitostiach katastra a pozemkových máp. Popri tom môžeš študovať odborné predmety v cudzom jazyku. Kladieme dôraz aj na zážitkové učenie. Bude to stáť za to.

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3917 M 06 technické a informatické služby v stavebníctve

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– obdivuješ zaujímavé stavby sveta a chceš sa o nich dozvedieť viac
– zaujímaš sa o architektúru a jej históriu
– sa chceš naučiť projektovať v dvoj a trojrozmernom priestore pomocou najnovších grafických programov
– rád kreslíš, si kreatívny, rád vymýšľaš niečo nové
– chceš vedieť viac o tvorbe máp, o zemskom povrchu, o vytyčovaní
stavieb a budov pomocou GPS prístrojov
– máš technické myslenie a chceš vedieť čítať stavebné výkresy
– si zvedavý, ako funguje ekonomika v stavebníctve, ako si založiť vlastnú firmu
– túžiš vytvoriť nové bývanie v súlade s prírodou
– chceš vedieť organizovať prácu na stavbe

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Stavebníctvo má perspektívu, o tom nepochybuj. Medzi nami prežiješ kopec srandy, popri tom sa môžeš zúčastňovať súťaží, zapájať sa do rôznych aktivít a podujatí. Určite sa nudiť nebudeš.“