STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ Martin

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA TECHNICKÁ
Novomeského 5/24, 036 36 Martin

web: www.spsmt.sk
email: office@spsmt.sk
tel.: 1421 43 413 18 05, +421 43 413 38 11
facebook: @spsmt.sk

O ŠKOLE:

Škola poskytuje univerzálne technické vzdelanie pre mnohé odvetvia strojárstva, elektrotechniky, logistiky a informačných technológií. Za 70 rokov svojho pôsobenia vychovala odborníkov v oblasti priemyslu a hospodárstva. Budova školy je situovaná v oáze zelene a pokoja, v blízkosti takých významných celonárodných inštitúcií ako je Matica slovenská, Slovenská národná knižnica a Slovenské národné múzeum, čo predznamenáva vysoké ambície školy- byť v priestore, kde sa formoval základ slovenského národa, štátu a Slovenska.

VÝHODY:

  • lokalita
  • odborná prax v domácich i nadnárodných firmách
  • moderne vybavené odborné učebne
  • vzdelávanie s podporou informačno-komunikačných technológií
  • odborné stáže zahraničí v rámci projektu Erasmus+
  • ubytovanie a stravovanie priamo v areáli školy – školský internát a jedáleň

KRÚŽKY:

  • športové
  • technické
  • umelecké

SLOVO UČITEĽA:

„Naša škola ti ponúka študijné odbory ukončené maturitnou skúškou zamerané na priemyselnú informatiku, výpočtovú techniku a jej grafické systémy, automatizované výrobné systémy a robotiku. Nový moderný študijný odbor zameraný na najmodernejšie sieťové a mobilné technológie je posilnený o programovanie v jazyku Python, C++. Štúdiom u nás získaš zamestnávateľmi preferované technické vzdelanie a v prípade, že si sa rozhodol zapojiť do pracovného života, budeš môcť rozvíjať svoje schopnosti v technickej praxi. Plnohodnotne ťa pripravíme aj na vysokoškolské štúdium.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

2387 M mechatronika
2561 M informačné a sieťové technológie
2675 M elektrotechnika
3918 M technické lýceum
3968 M logistika

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– ťa baví strojárina a technika
– programuješ a si dobrý v informatike
– si blázon do robotiky
– v grafických systémoch si doma
– máš manažérskeho ducha
– tvoja prezývka je IT-čkár

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Na obdobie štúdia na “priemyslovke” mám veľmi pekné spomienky a s nostalgiou spomínam na svoje bezstarostné obdobie, ktoré sa so súčasným pracovným nasadením nedá porovnávať. Študentské roky ma obohatili o odborné vedomosti a zručnosti, ktoré sa pre mňa  stali základom, na ktorom som neskôr v práci dokázal plnohodnotne stavať. Ale nezabudnuteľné sú hlavne vtipné a veselé momenty, ktoré sme prežili v našom prevažne chalanskom kolektíve.“