STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Liptovský Mikuláš

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Vrbická 632, 031 01 Liptovský Mikuláš

web: www.szslm.sk
email: sekretariatszslm@vuczilina.sk
tel.: +421 44 552 24 97
facebook:
https://www.facebook.com/zdravotkaLM
instagram:szslm_parlament

O ŠKOLE:

Naša škola už vyše 70 rokov vzdeláva zdravotníckych pracovníkov najmä praktické sestry, ktoré v nemocniciach chýbajú a patria v medzi najžiadanejšie na trhu práce. Okrem nich vychováva
aj odborníkov so „zlatými rukami“- masérov a asistentky do zubných ambulancií. Študenti absolvujú odbornú prípravu v zdravotníckych zariadeniach v Liptovskom Mikuláši a okolí a tiež odborné stáže na najmodernejších zahraničných klinikách prostredníctvom programu Erasmus+. Všetkých nás spája hlboké ľudské poslanie týchto profesií - pomoc chorým.

VÝHODY:

 • od roku 2021 novozrekonštruované moderné priestory a posilňovňa
 • odborné učebne vybavené najmodernejšími prístrojmi a pomôckami
 • odborné stáže na top zahraničných klinikách
 • poradenstvo školského psychológa
 • tímové aktivity podporujúce pocit spolupatričnosti
 • rozsiahla dobrovoľnícka činnosť

KRÚŽKY:

 • prvá pomoc v praxi
 • etika spoločenského správania
 • horami-dolami – turistický krúžok
 • konverzácia v anglickom jazyku
 • nordic walking
 • tréning vo fitnescentre
 • environmentálny krúžok
 • milujem Slovensko
 • porozumenie je cieľ
 • stredoškolská odborná činnosť
 • komunikácia v zdravotníctve
 • zdravotnícky žurnalista

SLOVO UČITEĽA:

„Ak je pre teba prirodzené pomáhať slabším a chorým, štúdiom v našich študijných odboroch ťa pripravíme na tvoju budúcnosť. Získaš spôsobilosti a zručnosti vykonávať ošetrovateľské, asistentské a administratívne činnosti, ale aj masérske a balneo činnosti v preventívnej, diagnostickej a liečebnej zdravotnej starostlivosti v zdravotníckych, kúpeľných i sociálnych zariadeniach a zariadeniach zubných lekárov. Štúdium je ukončené maturitnou skúškou a ak máš záujem a ambíciu, môžeš pokračovať v štúdiu na vysokej škole alebo sa rovno zamestnáš, pretože naše profesie sú žiadané.“

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

5358 M zubný asistent
5361 M praktická sestra
5370 M masér (talentové prijímacie skúšky)

Študijné odbory so záverečnou pomaturitnou skúškou:

5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium)
5356 N zdravotnícky asistent (dvojročné pomaturitné externé štúdium)
5370 N masér (dvojročné pomaturitné externé štúdium) (talentové prijímacie skúšky)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

5371 H sanitár
(pre absolventov stredného vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou)

5365 H odborný opatrovateľ – (jednoročné externé štúdium)
(pre absolventov stredného vzdelania
ukončeného záverečnou/maturitnou skúškou
a s absolvovaním akreditovaného kurzu
opatrovania v rozsahu 220 hodín)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– rád pomáhaš ľuďom
– ťa vždy zaujímalo, ako funguje naše telo
– chceš rozumieť „tajomnej“ latinčine
– túžiš po zmysluplnej práci
– neodpadávaš pri pohľade na krv
– sú ti blízke dobrovoľnícke aktivity
– sa potešíš, keď budeš mať v rozvrhu menej matiky a fyziky

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Ak máš rád ľudí a chuť pomáhať, v tejto škole sa v tom zdokonalíš…Samozrejme budeš musieť neraz pozrieť do múdrych kníh, ale vzdelanie je v živote dôležité, to dobre vieme. učitelia sú fajn, pomáhajú nám. Hlavne Ťa škola musí baviť, a potom to dáš ľavou zadnou.“