STREDNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ, ROŽUMBEROK

STREDNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA MÁRIE TERÉZIE SCHEREROVEJ
Dončova 7, 034 01 Ružomberok

web: www.szsmtsrbk.edupage.org
email: riaditelkaszsmtsrbk@gmail.com; szsmtsrbk@gmail.com
tel.: +421 44 43 28 166; +421 44 43 21 528; +421 915 88 51 44

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
5356 M zdravotnícky asistent / 5361 M praktická sestra

Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou
5356 N zdravotnícky asistent / 5361 N praktická sestra
(dvojročné pomaturitné externé štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom
5371 H sanitár (pre absolventov stredného vzdelania ukončeného
záverečnou alebo maturitnou skúškou)