STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA SV. FRANTIŠKA Z ASSISI, ČADCA
Horná 137, 022 01 Čadca

web: www.szsfaca.edupage.org
email: skola@szsfaca.edu.sk
tel.: +421 41 433 51 22

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
5361 M praktická sestra
5358 M zubný asistent

Študijný odbor so záverečnou pomaturitnou skúškou
5361 N praktická sestra
(dvojročné pomaturitné externé štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom
5371 H sanitár (pre absolventov stredného vzdelania ukončeného
záverečnou alebo maturitnou skúškou)