STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Žilina

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
Hlboká cesta 23, 010 01 Žilina

web: www.szshlbokaza.edupage.org
email: sekretariat@szszilina.sk
tel.: +421 41 724 41 58
facebook: @szszilina.skola

O ŠKOLE:

Pripravuje odborníkov pre prax na všetko, čo súvisí s prácou v zdravotníckych, balneoterapeutických, rehabilitačných i sociálnych zariadeniach a biochemických laboratóriách. Filozofiou školy je pomáhať slabým, chorým, samým sebe, ale aj životnému prostrediu.

ODBORY:

Študijné odbory s maturitou:

5304 M asistent výživy
5308 M zdravotnícky laborant
5361 M praktická sestra
5370 M masér (talentové prijímacie skúšky)

Študijné odbory s absolventskou skúškou:

5325 Q diplomovaná všeobecná sestra (vyššie odborné štúdium)

Študijné odbory s pomaturitnou záverečnou skúškou:

5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

5371 H sanitár
(pre absolventov stredného vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou)

VÝHODY:

 • odborné učebne vybavené špeciálnymi pomôckami
 • moderné chemické laboratórium v odbore zdravotnícky laborant
 • praktické vyučovanie priamo v nemocnici a biochemických laboratóriách
 • školský internát a jedáleň
 • telocvičňa, ihrisko na plážový volejbal
 • motivačné štipendiá v odbore diplomovaná všeobecná sestra
 • ISIC a ITIC preukaz pre žiakov a učiteľov
 • relaxačné a regeneračné centrum (masáže pre verejnosť)

KRÚŽKY:

 • slovenčina na slovíčko
 • športové hry, bojové umenie
 • tanečný, divadelný
 • slovenčina na slovíčko
 • angličtina, nemčina
 • biológia plus
 • kreativita v umení ako kľúč k úspechu žiaka
 • kufrík maséra, masáž ako prostriedok regenerácie
 • ZKC hrou (zdravie a klinika chorôb hrou)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– rád pomáhaš slabým, chorým
– zaujíma ťa ľudské telo a prevencia jeho zdravia
– chceš byť pripravený podať prvú pomoc a zachraňovať život
– máš rád ľudí a si empatický
– tvoje srdce je otvorené dokorán
– miluješ zdravý životný štýl
– baví ťa práca medzi skúmavkami

SLOVO UČITEĽA:

“Profesie, ktoré na našej škole študuješ, sú predovšetkým  poslaním a službou pre druhých, pretože do nich okrem vedomostí a zručností musíš vložiť svoje srdce, obetavosť a ľudskosť. Všetky odbory denného štúdia sú ukončené maturitnou skúškou, odbornú prax absolvuješ priamo v nemocničných i sociálnych či kúpeľných zariadeniach. Po maturite môžeš nastúpiť priamo do zamestnania, ísť študovať na vysokú školu alebo sa prihlásiť na vyššie odborné štúdium diplomovaná všeobecná sestra, absolvovaním ktorého získaš oprávnenie používať titul diplomovaný špecialista DiS. “

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Zažiješ tu kopec srandy, stresu z písomiek, ústnej skúšky. Stretneš tu veľa kamarátov, tzv. spriaznené duše aj medzi  učiteľmi. Odnesieš si do života mnoho humorných, ale aj vážnych situácií, ktoré prežiješ so spolužiakmi, učiteľmi, ale najmä  pacientmi a jeho  blízkymi. Spoznáš hodnotu ľudského života z iného uhla pohľadu a mnoho vecí pochopíš. Pridaj sa k nám…“