STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Dolný Kubín

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
M. Hattalu 2149. 026 01 Dolný Kubín

web:www.szsdk.sk
email: skola@szsdk.sk
tel.: +421 43 586 48 13
facebook: SZŠ v DK, @OravskaPomoc, Časopis Uzlík,
instagram: szs_dolnykubin, oravskapomoc

O ŠKOLE:

Koncepciou rozvoja školy je „Škola plná života“. Cieľom je komplexný rozvoj osobnosti študentov, ich vysoká odbornosť a individuálny rozvoj talentov. Škola podporuje prosociálnosť študentov, pripravuje ich na život a pre život, vedie ich ku skutočným životným hodnotám. Učí študentov chrániť, rozvíjať a zveľaďovať vlastný život a životy ostatných bez rozdielu.

VÝHODY:

 • vysoká odbornosť absolventov a ich uplatnenie v praxi
 • praktické vyučovanie v NsP v Dolnom Kubíne a v Trstenej
 • odborné exkurzie, interaktívne prednášky, workshopy
 • kurzy prvej pomoci, monitoring zdravia
 • vlastná telocvičňa, posilňovňa, sauna
 • školská jedáleň v budove školy
 • odborné učebne, jazykové triedy
 • stolný tenis, kalčeto, klavír
 • komunikácia študentov a absolventov školy na Fb časopisu Uzlík
 • študentské online Rádio Avokádo
 • každoročne aktualizované knižné tituly v školskej knižnici
 • ISIC preukazy pre študentov

KRÚŽKY:

 • dramatický, rádio Avokádo
 • dobrovoľníctvo – cena vojvodu z Edinburghu – DofE
 • odborné moderné ošetrovateľstvo, prvá pomoc, výchova k zdraviu, dobehni zameškané, priprav sa na maturitu
 • tvorivé dielničky
 • študentská televízia Medi TV
 • turistika naplno
 • spoznaj Slovensko
 • športovo-rekreačný

SLOVO UČITEĽA:

„Vzdelávame v študijnom odbore praktická sestra, ktorej vedomosti a zručnosti sú základom pre ďalší rozvoj a smerovanie. Naši absolventi pôsobia ako kvalifikovaní záchranári, lekári, sestry, pedagógovia, príslušníci ozbrojených síl, policajných zložiek… Keďže popri štúdiu podporujeme aj rozvoj ich talentu a nadania, niektorí z nich sú aj žurnalisti, umelci, rozhlasoví moderátori, herci či mediálne činné osobnosti. Sú úspešní v osobnom aj kariérnom živote doma aj v zahraničí, majú uplatnenie na trhu práce. Naši výnimoční študenti, ktorí získavajú aj mnohé ocenenia, budú motivovať aj TEBA!“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

5361 M praktická sestra

Študijný odbor s pomaturitnou záverečnou skúškou:

5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

5371 H sanitár
(pre absolventov stredného vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš naštartovať svoj individuálny rozvoj
– ti záleží na druhých
– pomáhať je pre teba prirodzené
– chceš zachraňovať životy
– dobrovoľníctvo a dobročinnosť máš v krvi

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Sme redakčná rada časopisu Uzlík, ktorý je uzlíkom citov, radostí a starostí študentského života. V našej škole sa nikdy nenudíš. Máme množstvo akcií, vďaka ktorým zažívame veľa zábavy a spoznávame nových priateľov. Stačí ti prelistovať náš časopis, ktorý je zverejnený na webstránke školy, dostaneš sa aj do archívu. Tak najlepšie spoznáš našu ŠKOLU PLNÚ ŽIVOTA.“