STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA Dolný Kubín

STREDNÁ ZDRAVOTNÍCKA ŠKOLA
M. Hattalu 2149. 026 01 Dolný Kubín

web: www.szsdk.edupage.org
email: skola@szsdk.sk
tel.: +421 43 586 48 13
facebook: @OravskaPomoc, Časopis Uzlík,
instagram: szs_dolnykubin, oravskapomoc

O ŠKOLE:

Pôsobí v Dolnom Kubíne od roku 1985. Koncepcia rozvoja školy je postavená na princípe - škola plná života. Jej cieľom je komplexný rozvoj osobnosti žiakov a individuálny rozvoj talentov. Hodnoty školy sú postavené v duchu etických noriem ľudskosti. Škola podporuje prosociálnosť študentov, pripravuje ich na život a pre život, vedie ich ku skutočným životným hodnotám. Učí študentov chrániť, rozvíjať a zveľaďovať vlastný život a životy ostatných bez rozdielu.

VÝHODY:

 • vlastná telocvičňa, posilňovňa, sauna
 • odborné učebne, jazykové triedy
 • stolný tenis, stolný futbal-kalčeto cez prestávku
 • kurzy prvej pomoci
 • preškolenia zdravotníckych asistentov
 • ESCAPE ROOM
 • študentské online Rádio Avokádo

KRÚŽKY:

 • digi svet
 • dramatický
 • odborné – mladý dobrovoľník, moderné ošetrovateľstvo, prvá pomoc
 • tvorivosť a súťaživosť
 • športovo-rekreačný
 • študentský rozhlas Avokádo

SLOVO UČITEĽA:

„Vzdelávame v študijnom odbore praktická sestra, ktorej vedomosti a zručnosti sú základom pre ďalší rozvoj a smerovanie. Naši absolventi pôsobia ako kvalifikovaní záchranári, lekári, sestry, pedagógovia, príslušníci ozbrojených síl, policajných zložiek… Keďže popri štúdiu podporujeme aj rozvoj ich talentu a nadania, niektorí z nich sú aj žurnalisti, umelci, rozhlasoví moderátori, herci či mediálne činné osobnosti. Sú úspešní v osobnom aj kariérnom živote doma aj v zahraničí, majú uplatnenie na trhu práce.“

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

5361 M praktická sestra

Študijný odbor s pomaturitnou záverečnou skúškou:

5361 N praktická sestra (dvojročné pomaturitné externé štúdium)

Učebný odbor so záverečnou skúškou a výučným listom:

5371 H sanitár
(pre absolventov stredného vzdelania ukončeného záverečnou alebo maturitnou skúškou)

STREDNÁ PRE TEBA, LEBO:

– chceš naštartovať svoj individuálny rozvoj
– ti záleží na druhých
– pomáhať je pre teba prirodzené
– chceš zachraňovať životy
– dobrovoľníctvo máš v krvi

ODKAZ OD ŠTUDENTOV:

„Sme šéfredaktorky časopisu Uzlík, ktorý je uzlíkom citov, radostí a starostí študentského života. Reflektujeme názory a požiadavky našich študentov od 1. po 4. ročník a aj celkovú klímu v škole. Máme za sebou množstvo aktivít, ktorých sme sa zúčastnili a práve vďaka nim sme sa viac zblížili. Zažívame veľa zábavy a smiechu, zaujímavých stretnutí, poučných besied aj prednášok. Chodíme do kina, divadla, venujeme sa dobrovoľníctvu aj dobročinnosti, súťažíme a sme odmeňovaní nielen cenami, ale aj potleskom a záujmom. Máme na škole súťaž talentov, ale prežívame aj jednu noc v knižnici, ktorú prváci hodnotia na výbornú. Nezabúdame ani na Mikuláša, vianočnú burzu či vianočnú besiedku. Nikdy nie je núdza o smiech či kultúrny zážitok. Sme skutočne škola plná života.“

(Rebeka Lašová a Klára Joňáková, 2. A)