SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA – SÚKROMNÉ HUDOBNÉ A DRAMATICKÉ KONZERVATÓRIUM, SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, MARTIN

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA

organizačné zložky:
Súkromné hudobné a dramatické konzervatórium
Súkromná škola umeleckého priemyslu
J. Lettricha 3, 036 01 Martin

web: www.ssusmartin.sk
email: riaditel@ssusmartin.sk
tel.: +421 43 43 83 439, 0918 371 009

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
(talentové prijímacie skúšky)
8603 M grafický a priestorový dizajn

https://www.ssusmartin.sk/?ssus/odbory

Študijný odbor s maturitou (po 4 rokoch)
Študijný odbor s absolventskou skúškou (po 6 rokoch)
(talentové prijímacie skúšky)
8226 Q hudobno-dramatické umenie

https://www.ssusmartin.sk/?shdk/odbory