SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA, MARTIN

SÚKROMNÁ SPOJENÁ ŠKOLA
J. Lettricha 2, 036 01 Martin

web: www.ssusmartin.sk
email: riaditel@ssusmartin.sk
tel.: +421 43 43 83 439

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
(talentové prijímacie skúšky)
8603 M grafický a priestorový dizajn

Študijný odbor s maturitou (po 4 rokoch)
Študijný odbor s absolventskou skúškou (po 6 rokoch)
(talentové prijímacie skúšky)
8226 Q hudobno-dramatické umenie