SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, BYTČA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Sidónie Sakalovej 182, 014 01 Bytča

Tel: 0918 568 248
Mail: skola@sukromnasos.sk
Web: www.sukromnasos.sk

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

6341 M škola podnikania (externá forma štúdia)