SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, DOLNÝ KUBÍN

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
SNP 1202/14, 026 01 Dolný Kubín

web: www.sukromnaskolazemko.edupage.org
email: zastupcassosdk@gmail.com
tel.: +421 43 55 26 602

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou a výučným listom
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
6446 K kozmetik

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom
3355 H stolár
3661 H murár
6456 H kaderník
6489 H hostinský, hostinská

Učebný odbor so záverečnou skúškou 
3686 F stavebná výroba