SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA, RUŽOMBEROK

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA
Bystrická cesta 174/5, 034 01 Ružomberok

web: www.sukromna-skola.edupage.org
email: sgymdk@centrum.sk
tel.: +421 44 43 00 900

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:

6341 M škola podnikania (externá forma štúdia)