SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PRO SCHOLARIS
Hlavná 2, 010 09 Žilina

web: www.proscholaris.sk
email: riaditel@soaza.sk
tel.: +421 902 930 201

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
6317 M obchodná akadémia
6355 M služby v cestovnom ruchu
7237 M informačné systémy a služby