SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Dom odborov, Antona Bernoláka 51 blok B, 010 01 Žilina

web: www.ssosss.sk
email: riaditel.sosss@gmail.com
tel.: +421 911 936 177

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou:
6421 L spoločné stravovanie

Učebné odbory so záverečnou skúškou a výučným listom
6444 H čašník, servírka
6445 H kuchár