SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, ŽILINA

SÚKROMNÁ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Saleziánska 18, 010 01 Žilina

web: www.ssosza.sk, www.studujdigital.sk
email: gabriela.pazicka@ssosza.sk; gpazicka@gmail.com
tel.: +421 911 566 901

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
2569 M informačné a digitálne technológie