SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECKÉHO PRIEMYSLU, ŽILINA

SÚKROMNÁ ŠKOLA UMELECÉHO PRIEMYSLU
Hálkova 2968/22, 010 01 Žilina

web: www.skolaumenia.sk
email: info@skolaumenia.sk
tel.: +421 917 449 367

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
(talentové prijímacie skúšky)
8603 M grafický a priestorový dizajn
8604 M grafický dizajn
8606 M fotografický dizajn
8614 M dizajn interiéru
8641 M propagačné výtvarníctvo