SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM, ŽILINA

SÚKROMNÉ GYMNÁZIUM
Oravská 11, 010 01 Žilina

web: www.ssag.sk
email: ssag@ssag.sk
tel.: +421 917 782 627, +421 911 345 345

ODBORY:

Študijný odbor s maturitou
7902 J 74 gymnázium – bilingválne štúdium
(slovensko-anglické) – päťročná forma štúdia
(talentové prijímacie skúšky)