SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM, LIPTOVSKÝ HRÁDOK

SÚKROMNÉ TANEČNÉ KONZERVATÓRIUM
Hradná 340, 033 01 Liptovský Hrádok

web: www.stklh.sk
email: riaditel@stklh.sk
tel.: +421 915 836 148

ODBORY:

Študijný odbor s absolventskou skúškou
(talentové prijímacie skúšky)
8227 Q tanec (osemročná forma štúdia)