Skills Slovakia Súťaž o zlaté nožnice

10. 11. 2023 sa žiačky SOŠOaS Čadca zúčastnili súťaže Skills Slovakia Súťaž o zlaté nožnice, ktorú usporiadal Štátny inštitút odborného vzdelávania v Bratislave.

Žiačka I. P triedy odboru vlasová kozmetika Karin Mosorová obsadila 3. miesto v kategórii dospelých na tému Komerčný svadobný účes. Modelku jej robila žiačka I. K triedy odboru kaderník Sarah Šutá. Súťažiaca musela vytvoriť v krátkom čase výčes z dlhých vlasov, ktorý mal byť inšpirovaný dnešným trendom. Odborná porota hodnotila celkový dojem v súlade s líčením a oblečením.

Žiačka III. I triedy odboru kozmetik Linda Pekarová obsadila 2. miesto na tému Barbie. Modelku jej robila žiačka II. K triedy odboru kaderník Jana Balážová. Líčenie muselo byť výrazné, svieže, hlavnú úlohu zohrávala farebnosť tieňov, jas a taktiež vhodné oblečenie.

K dosiahnutým výsledkom srdečne blahoželáme.