Škola umeleckého priemyslu Ružomberok

ETUDY Z DREVA XXIII.

Dňa 13.9.2023 sa konala vernisáž spojená s odovzdávaním cien celoslovenskej  súťaže ETUDY
Z DREVA s témou bytový doplnok, ktorú vyhlasuje Lesnícke a drevárske múzeum
vo Zvolene a LESY Slovenskej republiky, ktorej sa žiaci Školy umeleckého priemyslu v Ružomberku pravidelne zúčastňujú. 

Žiaci vlaňajšieho tretieho ročníka (Lea Veselovská,
Roman Brtko), štvrtého ročníka (Dávid Kubis, Samuel Šufliarsky) z odboru Tvorba hračiek
a dekoratívnych predmetov (THR) a žiačka vlaňajšieho tretieho ročníka (Adela Blažeňáková), štvrtého
ročníka (Klaudia Šulová), absolventka Tatiana Mazuráková odboru Dizajn interiéru (DIN) sa
do súťaže zapojili so svojimi minuloročnými prácami (šk. rok 2022/2023). Dávid Kubis získal
1. cenu (najlepší bytový doplnok) za prácu s názvom ECCENTRIC LAMP. Touto cestou
Vás pozývame na túto inšpiratívnu výstavu vo Zvolene.