SOŠ stavebná v Žiline rozširuje spoluprácu v projektoch Erasmus+

V mesiaci marec 2023 Stredná odborná škola stavebná prijala účastníkov odbornej stáže  z Česka a Poľska v rámci projektov Erasmus+. Po celé desaťročie sa škola zúčastňovala aktivít v rámci pobytov žiakov a odborných učiteľov a majstrov OV ako vysielajúca organizácia.

Teraz ako prijímajúca organizácia zabezpečujeme  v rámci projektu Erasmus+ odbornú prax pre 7 žiakov drevárskych odborov z Česka, ktorí majú zvládnuť základné  stolárske práce – hobľovanie, ručné obrábanie, rezanie, spájanie dreva, lepenie, vŕtanie, technológiu opracovania rôzneho typu dreva, výber správneho náradia a nástrojov, ako aj čítanie technickej dokumentácie. Žiaci budú pracovať v dielňach stavebnej školy a vo firme  pod vedením skúsených inštruktorov.

Skupina 8 dievčat z Poľska so zameraním vnútorná architektúra pracujú v skupinkách v dielňach a na školskom internáte. Vykonávajú obkladačské práce, práce so sadrokartónom a maliarske práce. Oboznámia sa s rôznymi druhmi obkladov, ich spôsobe rezania a prípravy na lepenie. Ďalšia skupina sa oboznamuje s technológiami suchej stavby,  pracuje so sadrokartónom, učí sa ovládať základné pracovné operácie – rezanie, pilovanie, brúsenie, zakladať CW a UW profily a vykonávanie maliarskych prác.

Pobyt je zameraný nielen na odborný rast žiakov , ale aj na rozšírenie ich kultúrnych vedomostí o našej krajine. V rámci voľného času absolvujú prehliadku mesta, navštívia Budatínsky zámok, mesto Rajecké Teplice a typickú dedinu Terchovú.  Do voľnočasových aktivít sa zapoja aj s našimi žiakmi návštevou bowlingu, laser game, futbalovým a volejbalovým zápasom miešaných družstiev. To všetko vedie k nadviazaniu priateľstiev a nových vzťahov aj medzi školami. Nezanedbateľný je aj ekonomický prínos pre našu školu.