STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA PODNIKANIA A SLUŽIEB ZÍSKALA NÁRODNÉ OCENENIE SRDCE NA DLANI 2021

Srdce na dlani je ocenenie výnimočných dobrovoľníkov a dobrovoľníčok, jednotlivcov
aj kolektívov za ich dobrovoľné aktivity uskutočňované v prospech iných v rôznych oblastiach
spoločenského života, rozvoja komunity, ochrany životného prostredia, zdravia, kultúry,
umenia, výchovy, vzdelávania a i., vykonávané bez nároku na finančnú odmenu alebo
akýkoľvek honorár. Rovnako je aj ocenením výnimočných projektov, ktoré svojím poslaním
menia veci k lepšiemu. Poslaním a zmyslom ocenenia je vyjadriť osobitnú vďaku tým, ktorí
si vo svojom voľnom čase nájdu miesto na pomoc iným a všade tam, kde je to jednoducho
potrebné.
Organizátorom podujatia Dobrovoľník roka 2021 – odovzdávanie ceny Srdce na dlani je
CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum a spoluorganizátorom je Platforma
dobrovoľníckych centier a organizácií, ktorá zastupuje krajské dobrovoľnícke centrá. Podujatie
sa konalo pod záštitou ministra zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ivana Korčoka.
Slávnostné oceňovanie sa konalo 5. apríla 2022 v kongresovej sále Ministerstva zahraničných
vecí. Súčasťou oceňovania bolo aj stretnutie nominovaných s prezidentkou SR Zuzanou
Čaputovou.
Na ocenenie Dobrovoľník roka 2021 bolo naprieč Slovenskom nominovaných
315 dobrovoľníkov a projektov. Nezávislé krajské hodnotiace komisie posunuli
43 najsilnejších príbehov dobra na celoslovenské ocenenie. Tak ako každý rok, aj tento raz boli
odovzdávané ceny v siedmich kategóriách. V kategórií Podpora dobrovoľníctva získala
ocenenie Srdce na dlani Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove
.
Z ocenenia máme veľkú radosť, je to ocenenie všetkých žiakov, ich rodičov a zamestnancov
školy, ktorí neváhajú pomôcť vždy, keď je to potrebné.

zdroj foto: CARDO – Národné dobrovoľnícke centrum