Študenti Strednej odbornej školy elektrotechnickej v Žiline stále úspešní

8. a 9. novembra 2023 sa v priestoroch výstaviska Expo Center a. s. v Trenčíne konal 17. ročník medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov Trenčiansky robotický deň 2023. Vyhlasovateľ súťaže je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR a organizátorom je Stredná odborná škola, Pod Sokolicami 14, Trenčín.

Cieľom robotickej súťaže je popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi.

Tohto ročníka sa zúčastnili súťažné tímy zo 42 základných a stredných škôl zo Slovenska, Českej republiky, Poľska a Maďarska. Na štart sa postavilo 141 robotov v 4 kategóriách rozdelených do dvoch vekových skupín ZŠ (<16) a SŠ (>16).

V technicky najnáročnejšej kategórii DoIt!>16 sa nám aj tento rok podarilo zvíťaziť a získať 1. miesto. V kategórii Follower Hard>16 obsadil náš robot 3. miesto. Kategória Follower Easy je zdanlivo najjednoduchšia, štartuje v nej najviac robotov, preto 6. a 13. miesto v dlhom štartovom poli je výborný výsledok. V kategórii Free Style SŠ sme získali krásne 5. miesto.

Spoločne sa tešíme aj mimoriadnemu oceneniu – v kategórii “Súťažný model s inovatívnymi prvkami konštrukcie” udelenú nášmu žiakovi Európskou vzdelávacou agentúrou Meridián.

Za úspešné zapojenie sa vo všetkých štyroch súťažných kategóriách na medzinárodnej súťaži, dosiahnuté výsledky a výbornú reprezentáciu našej školy a odborného vzdelávania v Žilinskom samosprávnom kraji ďakujeme žiakom Šimonovi Žovínovi, Róbertovi Strakovi, Michalovi Zajvaldovi , Marekovi Babišovi a Martinovi Jánošíkovi a kolegom Milanovi Macháčkovi a Kataríne Hulínovej za všetko potrebné s tým súvisiace, čo nevidieť navonok, ale bez čoho by sme sa nemohli spoločne tešiť z úspechu.

Ing. Ľubomír Králik

riaditeľ školy