Svetový deň Zeme – SOŠ technická Čadca

Pri príležitosti Svetového dňa Zeme sa žiaci Strednej odbornej školy technickej rozhodli vyčistiť odpadky vybratých lokalít mesta Čadca.

Okrem areálu vlastnej školy sídliacej na Okružnej ulici realizovali svoj zámer aj v iných „zákutiach“ mesta. Spomedzi ostatných stojí za spomenutie centrum aktívneho oddychu pomenované po jeho zakladateľovi: Šeríkov okruh. Vybudovaný je pod kopcom Jurošák. Žiaci neopomenuli ani ďalšie oddychové zóny, ktorými bezpochyby sú: pobrežie rieky Kysuca (od časti Sihelník až ku športovej hale), mestský park (od mosta pri obchodnom parku až po železničnú stanicu Čadca zastávka).

Čistenia životného prostredia sa zúčastnilo spolu 214 žiakov plus zamestnanci školy, ktorí nazbierali neuveriteľných 42 vriec rôznych odpadkov. Veríme, že svojou snahou  prispeli ku skrášleniu a oživeniu okolo nás existujúceho životného prostredia,  podporili rast environmentálneho ducha a tak sa stali vzorom pre ostatných občanov a návštevníkov mesta Čadce.

Všetkým brigádujúcim patrí moje  poďakovanie.

Ing. František Kajánek, riaditeľ školy