Technici SOŠ technickej Čadca absolútnym víťazom súťaže WELD SKILL 2021

SOŠ technická Čadca sa zapojila do súťaže WELD SKILL 2021 , ktorú vyhlásila spoločnosť WELD CREW Praha , platforma pre rozvoj zváračskej komunity. Cieľom súťaže pre žiakov stredných škôl bolo vytvoriť kovový robot vysoký 30cm -50cm podľa vlastnej úvahy a inšpirácie , kreativity s využitím dostupného materiálu a ľubovoľnej metódy zvárania.

Žiaci odborov mechanik strojov a zariadení a strojný mechanik pod vedením majstrov odborného výcviku Marty Hruškovej a Mgr. Ladislava Mitku vytvorili počas odborného výcviku v období od 12.04.2021 do 22.04.2021 kovového robota SU32 z dostupného materiálu , ako je oceľový plech triedy 11373 , rúry, ložiska a pod.

Hodnotiaca päť členná komisia následne vybrala  náš výrobok medzi päť najlepších prác , z ktorých verejnosť prostredníctvom laikov do 5.5.2021 do 20.00 hod na face bokovej stránke WELD CREW vyberala víťaza a určila celkové ďalšie poradie.

Na základe hlasovania verejnosti na face bokovej stránke firmy WELD CREW sa súťažný výrobok žiakov SOŠ t Čadca ROBOT SU32 stal absolútnym víťazom súťaže WELD SKILL 2021 s celkovým počtom hlasov 256. Organizátor súťaže spoločnosť WELD CREW Praha , platforma pre rozvoj zváračskej komunity za 1.miesto odmenila SOŠt Čadca sumou 5000 Kč a ďalšími propagačnými materiálmi firmy.

Ďakujeme všetkým podporovateľom a sympatizantom za prejavenú dôveru.                                                                                   PaedDr. Stanislav Špila, zástupca riaditeľa PV