Trenčiansky robotický deň

Žiak II.B Tomáš Gaňa opäť úspešne reprezentoval našu školu. Dňa 10.11. sa uskutočnil Trenčiansky robotický deň 2022 s medzinárodnou účasťou, na ktorom súťažilo vyše 120 robotov. Tomáš tam nechýbal. Súťažil s autonómnym robotom v súťaži “Follower hard” v kategórií nad 16 rokov, kde súťažilo 15 robotov, z toho 3 roboty z Maďarska. V súťaži Follower hard musí robot autonómne prejsť po kľukatej dráhe dĺžky približne 10 m, na ktorej sa nachádza vyvýšenina a nespevnená časť dráhy v podobe piesku. Tomáš zopakoval minuloločný úspech a opäť skončil na 1. mieste. Predpoklad, že minuločný víťazný čas nemusí na prvenstvo stačiť sa potvrdil a vďaka o niekoľko sekúnd kratšiemu času, za ktorý jeho robot dráhu prešiel, opäť zvíťazil. Pokusy iných účastníkov riadiť robota na základe snímkov z kamery umiestnenej na robotovi boli neúspešné a Tomáš ako jediný túto technológiu zvládol. Ostatné úspešné roboty v súťaži Follower hard boli riadené len na základe rozpoznávania okraja dráhy jednoduchými svetlocitlivými senzormi rozlišujúcimi bielu a čiernu farbu.