Úspech žiakov
Obchodnej akadémie v Dolnom Kubíne
v súťaži odborných vedomostí a zručností

Dňa 14. decembra 2022 sa v Žiline konal VII. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností pod záštitou Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory a Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania.

Súťaž bola zameraná na rozvoj komunikačných a prezentačných zručností a hodnotí sa v nej schopnosť žiakov presvedčivo argumentovať a podložiť svoje argumenty faktami. Našu školu reprezentovali študenti IV.A triedy Romana Vrábľová a David Olexa. V silnej konkurencii obsadili skvelé 3. miesto. Z úspechu našich študentov sa veľmi tešíme a veríme, že získané zručnosti a skúsenosti z tejto súťaže využijú v ďalšom  štúdiu a živote.

Žiakom k úspechu blahoželáme a ďakujeme za reprezentáciu školy.

Ing. V. Janotíková, riaditeľka školy