Úspechy našich konzervatoristov

Výsledky žiakov Konzervatória v Žiline  v rámci Súťaže študentov konzervatórií SR v školskom roku 2021/2022 sú na stiahnutie v prílohe.

Všetkým žiakom a pedagógom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom umeleckom i osobnom živote!