Úspechy žiakov GVOZA

Krajské kolo Matematickej olympiády, kat. A
Dňa 10.1.2023 sa uskutočnilo krajské kolo Matematickej olympiády, kat.A. Celkovo sa zúčastnilo 25 súťažiacich, z ktorých prvých deväť sa stalo úspešnými riešiteľmi. Našu školu reprezentovali štyria žiaci a obsadili:
6.-9. miesto – Peter Czimmermann, III.B
6.-9. miesto – Martin Pintrava, II.B
10.-13. miesto – Stanislav Barčák, III.B
14.-15.miesto – Adam Filo, II.B

SPEAKER´S CORNER

Dňa 9. februára 2023 sa na Súkromnom gymnáziu, Oravská 11 v Žiline uskutočnila súťaž v prejavoch v anglickom jazyku Speaker´s Corner.
Našu školu reprezentovali Katarína Prílepková a Oliver Šugár, obaja z 1.C a Simona Matúsová z II.C.
Oliver Šugár sa prebojoval do finále, v ktorom sa umiestnil na peknom 3. mieste, za čo mu srdečne blahoželáme.


Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii A
Dňa 14.2.2023 sa v priestoroch GVO uskutočnilo Krajské kolo Fyzikálnej olympiády v kategórii A. Našu školu reprezentovali dvaja žiaci, ktorí dosiahli nasledujúce umiestnenie:

1.miesto: Šimon Húdek – IV.B
2.miesto: Stanislav Barčák – III.B

Šimon postupuje na celoštátne kolo.

Krajské kolo olympiády v španielskom jazyku

Dňa 13.2.2023 sa na Gymnáziu Martina Hattalu v Trstenej uskutočnilo krajské kolo olympiády v španielskom jazyku, v ktorej naši žiaci dosiahli výborné výsledky.

V kategórii A obsadil Dominik Otáhal z II.B vynikajúce 1. miesto a postúpil do celoslovenského kola. V rovnakej kategórii bola úspešnou reprezentantkou aj Zuzana Cingelová z II.C.

V kategórii B obsadil Marek Zavadzan z III.C 2. miesto a Linda Sára Šmilňáková taktiež z III.C 3. miesto.

Ďakujeme všetkým zúčastneným žiakom za reprezentáciu školy, víťazom gratulujeme a Dominikovi prajeme veľa šťastia v celoslovenskom kole.


Krajské kolo Olympiády ľudských práv

Nicol Ševčíková, z III.D triedy, sa v Krajskom kole Olympiády ľudských práv umiestnila na 9. mieste.
Celkový počet súťažiacich presiahol číslo 30.