Úspechy žiakov Školy umeleckého priemyslu v školskom roku 2022/2023

Vyhodnotenie súťaže Mladý Karikaturista alebo kreslím nielen po zošitoch 

V novembri sme z odborov úžitková maľba a grafický dizajn zaslali karikatúry, ktoré podľa propozícií mali „… s istou dávkou humoru a satiry reagovať na súčasnú dobu, problémy a udalosti, ktoré hýbu svetom a trápia mladých ľudí.“

Výtvarnú súťaž pre základné umelecké, stredné a vysoké školy organizovala Tatranská galéria v Poprade.

Výsledky nás veľmi potešili:

2. miesto

ŠUP Ružomberok, úžitková maľba: Nina Veľasová, (II.B) Money Maker – riaditeľ najväčšej ropnej spoločnosti

2. miesto – kolekcia prác
Škola umeleckého priemyslu Ružomberok

3. miesto
ŠUP Ružomberok, úžitková maľba: Renáta Gavendová, (IV.B), Čarodejnica
ŠUP Ružomberok, úžitková maľba: Oliver Kudlička, (II.B), Kolekcia karikatúr

Čestné uznania – kolekcie prác grafického dizajnu
ŠUP Ružomberok: Anna Gállyová, Alexandra Ligasová, Paulína Tomková, (všetky IV.A)

Odovzdanie cien a uvedenie katalógu k výstave bude v ArtKlube Tatranskej galérie na Hviezdoslavovej 12. dňa 16. 2. 2023 a výstava potrvá do 19. 3. 2023

RNDr. Danica Školníková, v. r., riaditeľka školy

Výsledky zo súťaže nájdete v odkaze:

https://www.tatragaleria.sk/?id_menu=179477