Úspešní v iBobrovi

Celoslovenskej on-line súťaže iBobor zameranej na riešenie informaticko-matematických problémov sa tento školský rok zúčastnilo 49 súťažiacich z Gymnázia na Veľkej okružnej v Žiline. Z 27 žiakov 1. a 2. ročníka bolo úspešných 14 súťažiacich, z 22 riešiteľov 3. a 4. ročníka 10 súťažiacich. Najlepšie si počínali:

Kategória Juniori:

1. Šimon Kňaze (I. D) s umiestnením na 48. – 81. mieste v rámci Slovenska
2. Vanesa Darmová (I. C) a Samuel Oberta (II. B) s umiestnením  na 82. – 140. mieste v rámci Slovenska
3. Šimon Ďurči (II. B) s umiestnením na 158. – 174. mieste v rámci Slovenska

V tejto kategórii súťažilo spolu 12 033 súťažiacich.

Kategória Seniori:

1. Matej Pirník (III. B), Daniel Strempek (III. B) a Šimon Vraňan (III. A)
    získali plný počet bodov a v rámci Slovenska 1. – 15. miesto
2. Adam Filo (III. B) v rámci Slovenska 98. – 125. miesto
3. Ján Kováč (IV. B) v rámci Slovenska 147. – 157. miesto.

V kategórii Seniori súťažilo spolu 5 407 súťažiacich.