Veľký úspech odborného vzdelávania v Strednej odbornej škole elektrotechnickej v Žiline

V marci 2024 sa uskutočnilo národné kolo súťaže Strieborný piest 2024, ktoré je súčasťou „Mezinárodní souteže pro studenty strědních škol Stříbrní píst SMC“. Druhý ročník súťaže, ktorej cieľom  je podpora výučby priemyselnej automatizácie, súťažnou formou študentov motivovať k ďalšiemu vzdelávaniu aj nad rámec školských osnov a dať im možnosť porovnať svoje vedomosti a skúsenosti v konkurencii stredných škôl. Slovenské kolo súťaže sa konalo vo vzdelávacom stredisku KIA Motors v Gbeľanoch pod záštitou Štátneho inštitútu odborného vzdelávania.

Stredná odborná škola elektrotechnická mala v tejto súťaži svoje zastúpenie a náš súťažný tím sa umiestnil na krásnom 4. mieste.

Výsledok nás mimoriadne teší a motivuje, nakoľko predstavuje najlepší dosiahnutý výsledok zo škôl, ktoré na tejto súťaži reprezentovali odborné vzdelávanie v  Žilinskom samosprávnom kraji a ktorý zároveň umiestnil Strednú odbornú školu elektrotechnickú v Žiline, ako jedinú zo ŽSK, do TOP 25 (aj do TOP 15 J) škôl, ktoré sa venujú príprave absolventov v oblasti priemyselnej automatizácie na Slovensku a v Českej republike.

Žiakom ďakujeme za úspešnú reprezentáciu školy a rovnako ďakujeme kolegom, ktorí žiakov v tejto oblasti zodpovedne pripravujú.

Ing. Ľubomír Králik

riaditeľ školy