VEĽTRH PODNIKATEĽSKÝCH TALENTOV 2022

Stredná odborná škola podnikania a služieb v Námestove sa už tradične zúčastnila
na 27. ročníku Veľtrhu podnikateľských talentov v Bratislave. Svoje zaujímavé
podnikateľské nápady tu prezentovalo 48 študentských firiem a viac ako 700 stredoškolákov
z celého Slovenska.
Veľtrh podnikateľských talentov je súťaž študentských firiem, ktorá sa koná v rámci
vzdelávacieho programu Aplikovaná ekonómia. Súťaž zorganizovala vzdelávacia
organizácia JA Slovensko s podporou partnerov. Veľtrh je vyvrcholením práce stredoškolákov,
ktorí si počas školského roka založili skutočnú študentskú firmu a pracujú v nej s reálnymi
peniazmi. Pod vedením svojich učiteľov si prejdú všetkými krokmi podnikania od založenia,
plánovania, marketingu, predajnej činnosti až po likvidáciu firmy.


Na Veľtrhu podnikateľských talentov, ktorý sa konal pod záštitou Eduarda Hegera, predsedu
vlády Slovenskej republiky a s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky sa 5. apríla 2022 v Bratislave na Nivách prezentovalo 22 gymnázií
a 26 stredných odborných škôl z celého Slovenska.


Našu školu reprezentovali dve firmy – Strength of students so svojím Maturitným
šlabikárom a Business Ladys s edukatívnou Hlavičkou, rozvíjajúcou motoriku detí.
„Maturitný šlabikár,“ určený nielen pre maturantov, dokázal poraziť aj maturitný stres. Môžete
si ho zobrať do hôr, do parku či záhrady a nepotrebujete k tomu wifi ani mobilné dáta. A ako
bonus obsahuje najpoužívanejšie vzorce a pomôcky.
Edukatívna hra „Hlavička“ je určená pre deti v materských škôlkach a na prvom stupni ZŠ.
Zábavnou formou naučí dieťa niečo nové o zvieratkách, číslach a stromoch.
Obidve firmy sa stretli so svojou konkurenciou, v 11 kategóriách ich hodnotilo viac ako
40 členov odbornej poroty.


Verdikt poroty nás všetkých príjemne prekvapil:
Strength of students
AT&T Manažérsky tím – 2. miesto
2muse Prezentácia na pódiu – 2. miesto
Business ladys
Kyndryl Female Leadership – 1. miesto
Accace Výročná správa – 3. miesto