Víťaz v celoslovenskom kole SOČ je z Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine

Do celoslovenského kola, ktoré sa konalo v dňoch 26.4. – 29.4.2022 v Bardejove, sa prebojovali dvaja študenti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine – Nora Grajcárová a Ivan Murín, aby reprezentovali svoju školu a Žilinský samosprávny kraj v tejto náročnej súťaži. 

V odbore 14 Tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie obhajovala svoju prácu Abeceda a základy písania v kórejskom jazyku Nora Grajcárová a obsadila 6. miesto. Pre septimána Ivana Murína bol tento ročník SOČ veľkolepý. V odbore 06 Zdravotníctvo, farmakológia získal so svojou prácou Lepok a ochorenia spôsobené lepkom nádherné 1. miesto.

K úspechu študentom zablahoželala listom aj predsedníčka KK SOČ a členka CK SOČ za Žilinský samosprávny kraj Ing. Anna Trauerová, ktorá zdôraznila, že aj vďaka skvelým študentom Gymnázia Jozefa Lettricha sa v rámci celkového hodnotenia krajov umiestnil Žilinský kraj na 2. mieste.

Študenti Gymnázia Jozefa Lettricha v Martine sa opakovane umiestňujú na najvyšších priečkach v celoslovenských kolách súťaží a potvrdzujú tak nielen výborné vedomosti, ale aj skvelú prípravu a profesionálnu prezentáciu, ku ktorej ich motivujú vyučujúci.