Výstava Žili medzi nami

Študenti sexty B a seminaristi z dejepisu dňa 24.6.2022 mali možnosť zúčastniť sa vernisáže výstavy –Žili medzi nami II. – Cesta bez návratu v priestorochÚradu ŽSK. Výstavu pripraviloobčianske združenie Pamätaj a  je venovaná osudom židovskej komunity v Námestove. Zároveň zachytáva dôležité udalosti a židovské pamiatky, ktoré sa priamo dotýkajú Žiliny.

Otvorenie výstavy moderoval predseda OZ Pamätaj, pán Karol Kurtulík. Výstavu otvorili predsedníčka ŽSK Erika Jurínová, predseda Ústredného zväzu židovských náboženských obcí Richard Duda a predseda ŽNO v Žiline Pavol Frankl, ktorí vyzdvihli potrebu pripomínať si tieto tragické udalosti v našich dejinách, aby sa viac neopakovali.

Veľkým prínosom pre účastníkov boli online príhovory preživších, ktorí sa podelili so životnými osudmi seba a svojej rodiny. Vypočuli sme si slová čestného predsedu ÚZŽNB v SR Pavla Traubnera, pána Friedmanna, rodáka zo Zakamenného, Katky Holländer a jej jej otca Egona zo Švajčiarska a Tomáša Krausza. Môžeme iba dúfať, že podobné tragédie sa už nikdy neodohrajú nielen v našich, ale ani v dejinách iných národov.

Slávnostnú atmosféru celej akcie dodali aj operné árie za sprievodu huslí a klavíra.

 A. Virdzeková