WEBINÁR WELL-BEING – program pre zamestnancov školy

Odbor školstva a športu Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s Inštitútom stresu, s.r.o. a zdravotnou poisťovňou Dôvera a.s. si Vás dovoľujú pozvať na webinár na tému: WELL-BEING

prednášajúci: Mgr. Karol Kováč, PhD. , Inštitút stresu s.r.o.

Súbor 4 webinárov, v termínoch:

30.3. 2022 od 13:30 do 15:00     Téma: Horieť, ale nevyhorieť

13.4.2022 od 13:30 do 15:00      Téma: Urobte si zo stresu priateľa         

27.4.2022 od 13:30 do 15:00      Téma: Lepší balans, lepšie prežívanie

11.5.2022 od 13:30 do 15:00      Téma: Ako dobre a zdravo spať

Účastníci: zamestnanci škôl (pedagogickí, nepedagogickí)

Platforma webinárov: Teams, možnosť zadávania otázok cez chat Teams

Prihlásenie na webináre tu: https://forms.gle/fTgsg2H8iYGouqqh7

Termín na prihlásenie: do 24.03.2022 (štvrtok)