XVI. ročník celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov stredných odborných škôl v odbore elektrotechnika – oblasť silnoprúdová technika

Dňa 15. 11. 2022 sa po 2 – ročnej prestávke na pôde Spojenej školy v Nižnej pod záštitou Sekcie odborného, ďalšieho a celoživotného vzdelávania Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory uskutočnil už XVI. ročník celoslovenskej súťaže žiakov SOŠ v odbore elektrotechnika so zameraním na oblasť silnoprúdová technika. O pretrvávajúcom záujme žiakov o tento perspektívny odbor svedčí aj 21  prihlásených škôl z celého Slovenska.

Žiaci súťažili v dvoch kategóriách – jednotlivci a dvojčlenné družstvá, pričom súťaž mala  teoretickú časť – písomný test a praktickú časť – zapájanie na cvičných paneloch. Počas práce súťažiacich prebiehal pre učiteľov odborných predmetov a majstrov odborného výcviku seminár na tému Inteligentná elektroinštalácia, ktorý pripravili pedagogický zamestnanci Spojenej školy v Nižnej.

Organizácia odborných súťaží tohto charakteru je vysoko hodnotená a žiadaná, nakoľko účasť na nich prináša žiakom možnosť porovnať úroveň svojich schopností a zručností s ostatnými, prispieva k rozvoju ich sebavedomia a poskytuje nenahraditeľné skúsenosti potrebné k presadeniu sa v budúcom pracovnom živote.

Výsledková listina – jednotlivci:

I. miesto – Daniel Bernáth, SOŠ technická Šurany

II. miesto – Marek Makyňa, SOŠ elektrotechnická Žilina

III. miesto – Imrich Hegyi, SOŠ technická Šurany

Výsledková listina – družstvá:

I. miesto  – SOŠ technická Šurany

II. miesto – SOŠ elektrotechnická Žilina

III. miesto – SOŠ technická Čadca

Víťazom gratulujeme!