XVII. ročník celoslovenskej súťaže v odbore elektromechanik silnoprúdová technika

V dňoch 21.-22.11.2023 sa SOŠ technická Čadca zúčastnila XVII. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručnosti žiakov SOŠ v odbore 2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika, ktorú usporiadala SOŠ elektrotechnická Žilina.

Súťaž pozostávala z teoretickej a praktickej časti. V praktickej časti žiaci riešili priemyselnú inštaláciu – osadenie inštalačných prvkov na panel a ich zapojenie.

SOŠ technickú zastupoval žiak III. ročníka Vladimír Gábor, ktorý pod vedením majstra OV Jozefa Vyšlana v silnej konkurencii škôl obsadil druhé miesto. Za podaný výkon žiakovi gratulujeme.