Zahraničná stáž študentov OA Ružomberok

September sa na Obchodnej akadémii v Ružomberku už tradične nesie
v atmosfére očakávania nových zážitkov, ktoré so sebou prináša možnosť zúčastniť sa
odbornej praxe v zahraničí, pre vybraných žiakov tretieho a štvrtého ročníka. Po
získaní Akredácie na organizovanie projektov v rámci Erasmus+, sme v  šk. roku
2022/2023 mohli vyslať na stáž 13 žiakov do českej Prahy a 16 žiakov praxovalo v
poľskom Vroclave. Projekt bol financovaný z prostriedkov EÚ. V tomto šk. roku má
škola k dispozícii 61 680 EUR na organizovanie rôznych projektov.
Praha a Vroclav sa tak v termíne od 18.09. do  01.10. 2022 stali domovom pre
29 našich študentov. Prahu sme si za svoju cieľovú destináciu zvolili už po druhýkrát,
keďže sme v tomto veľkomeste našli skvelých zamestnávateľov a zároveň
mesto ponúka nespočetné množstvo pamiatok a krásnych zákutí, ktoré sme vo voľnom
čase mali možnosť spoznávať. Navyše počas víkendu sme sa zúčastnili celodenného
výletu do Karlových Varov, ktoré všetkých očarili svojou neopakovateľnou
atmosférou kúpeľného a festivalového mesta, ale aj ochutnávkou českej becherovky.
Celú atmosféru umocnilo aj nádherné, priam letné počasie.
V poľskom Vroclave naši študenti praxovali najmä v hoteloch, ktorých je
v tomto centre Dolnosliezskeho vojvodstva veľmi veľa. Mesto nás očarilo svojou
atmosférou pripomínajúcou Benátky – leží totiž na 12 ostrovoch, ktoré spája viac než
100 mostov vedúcich k nádherným parkom a významným pamiatkam. Po meste Vás
sprevádzajú všadeprítomní trpaslíci, ktorí zdobia ulice celého mesta a hovorí sa, že
prinášajú šťastie každému, kto sa ich dotkne. Získavanie pracovných návykov
v poľských firmách a hoteloch bolo to hlavné, kvôli čomu sem študenti pricestovali,
no nemenej dôležité bolo aj zistenie, že bez znalosti cudzích jazykov sa v zahraničí,
hoci je to len “na skok od Slovenska,“ nezaobídu. A tak sa angličtina stala
významným dorozumievacím prostriedkom nielen v zamestnaní, ale aj vo voľnom
čase, keďže mesto je centrom študentov z celej Európy, ktorí si ho vybrali ako svoju
mobilitnú destináciu.
Účasť v projekte Erasmus+ má pre našu školu,  študentov a učiteľov obrovský
význam už viac rokov. Prináša pracovné skúsenosti v zahraničí, a tak jej
absolvovaním sa zvyšujú šance študentov na uplatnenie sa na domácom, ale aj
medzinárodnom trhu práce. Študenti majú možnosť zlepšiť si svoje jazykové
znalosti, no hlavne overiť si teoretické vedomosti v praxi a získať nové zručnosti pod
vedením skúsených mentorov.

OA, Ružomberok