ZÁŽITKOVÝ WORKSHOP – MOTIVÁCIA A ŠPORT PRE NAŠICH UČITEĽOV

Na pôde Strednej športovej školy v Žiline sa pod záštitou pani predsedníčky Jurinovej uskutočnil workshop „Motivácia a šport“ pre učiteľov Telesnej športovej výchovy stredných škôl v našej zriaďovateľskej pôsobnosti.

Pre 60 zúčastnených učiteľov bol pripravený celodenný pestrý program – Olympijský odznak všestrannosti, Rozvoj silových schopností, Pohybovka, Dych a vedomý pohyb ako cesta k zdraviu a taktiež disciplína, Volejbal/Futbal.

Účastníci boli na workshope rozdelení do skupín, čo im umožnilo pracovať v tímoch, kde sa ukázalo, aká je dôležitosť tímovej práce a spolupráce.

Celý deň si účastníci veľmi užili, čo nás nesmierne teší a zároveň si navzájom vymenili množstvo prínosných informácií.

Viac foto: https://t.ly/BiLvb

Foto: František Dokoupil

#zsk #zilinskykraj #zilinaregion