ŽIACI SOŠ POLYTECHNICKEJ LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ MEDZI TOP 10 FINALISTAMI

FOODATHON – študenti hľadali riešenia pre budúcnosť poľnohospodárstva!

Študenti SOŠ polytechnickej Liptovský Mikuláš III. A triedy odboru agropodnikanie – agroturistika – Maximilián TomečekKlára Vrbinčíková, sa zúčastnili medzinárodnej súťaže FOODATHON pre stredoškolákov, kde využili šancu mať skutočný vplyv na svetové potravinové systémy.

Foodathon je online podujatie, na ktorom spájajú svoje sily študenti z rôznych krajín Európy a Afriky, aby riešili jednu z najnaliehavejších výziev našej doby: udržateľnosť v sektore poľnohospodárstva.

Naši študenti pracovali v tíme so študentmi zo Severného Macedónska a vybrali si jednu z 3 výziev týkajúcej sa plytvaním potravy „Food loss and waste“ a museli navrhnúť produkt, ktorý by riešil daný problém.

V tejto súťaži si študenti overili svoje odborné, jazykové, ale aj digitálne schopnosti, pretože museli komunikovať s mentormi a zahraničnými študentmi v anglickom jazyku a zároveň využívať na spoluprácu rôzne digitálne platformy, ako napr. „Mural visual work platform“, Zoom či „Submitable“. Zároveň si vyskúšali prácu v medzinárodnom tíme, kde každý tím bol zodpovedný za konkrétne úlohy.

Dňa 23. 10. 2023 ich tím predložil svoje riešenie vo forme podnikateľského plánu „business model CANVAS“ a krátkeho videa.

Súťaže sa zúčastnilo viac ako 500 študentov z Európy a Afriky a naši študenti sa umiestnili medzi top 10 finalistami. Spolu bolo predstavených 92 nápadov. Naši študenti v tíme AgriTeens spolupracovali s rovesníkmi zo Severného Macedónska na výzve týkajúcej sa plytvaním potravy a využitím potravinového odpadu.

Blahoželáme našim študentom, ktorí sa nebáli preveriť si svoje odborné, digitálne a jazykové znalosti pred medzinárodnou porotou.

Foodathon organizovali EIT Food, JA Europe a Junior Achievement Africa.