Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline na medzinárodnej súťaži vo Vysokom Mýte úspešní

V dňoch 18. – 21. septembra 2023 sa uskutočnil 12. ročník medzinárodnej súťaže Řemeslo/ Skill na námestí vo Vysokém Mýtě. Verejnosť mala tradične možnosť poradiť sa priamo na námestí s profesionálnymi odborníkmi ohľadom stavby domov, rekonštrukcií bytov, pri výbere stavebných materiálov, izolácií, stavebných úprav v kúpeľni, vrátane zariaďovacej sanitárnej keramiky, vodovodných batérií, montáži sadrokartónov, zatepľovacích systémov, rozvodov vody a kanalizácie, vodovodných batérií, použitie moderných veľkoformátových obkladov a dlažieb vrátane výberu módnych farieb a ďalších dizajnových prvkov v kúpeľniach.

Tradičný podporovateľ súťaže – spoločnosť Heluz – cihlářský průmysl v.o.s. sa aj tento rok prezentuje ako hlavný partner moderného vzdelávania mladých stavbárov. Ďalšími významnými partnermi a sponzormi súťaže v oblasti zdravotechniky boli Alcadrain CZ, Hansgrohe CZ, Jika – Laufen CZ a Schell GmbH. Súťažilo celkom 33 družstiev z 33 českých škôl a naša SOŠ stavebná Žilina v týchto súťažných odboroch –  murár/murárske práce, inštalatér a stolár.

Hlavným cieľom súťaže bolo správne a účelne používať nové, moderné stavebné technológie a postupy pri rekonštrukciách a novostavbách bytov alebo domov.

Práce v jednotlivých súťažných odboroch na seba nadväzovali. Najprv murári vymurovali dva fragmenty z  materiálov Xella a Heluz. Následne začali na vymurovaných fragmentoch pracovať montéri suchých stavieb. O deň neskôr začali inštalatéri a obkladači. Stolári pracovali od začiatku nezávisle a zhotovili drevený stolček. Žiaci pracovali vo dvojici na spoločnom zadaní, aby preukázali schopnosť čítať výkresy a pracovať v tíme. Na priebeh súťaže dohliadala odborná a prísna porota, zložená zo sponzorov súťaže. Naša škola súťažila v troch sú odboroch – murár, inštalatér a stolár.

Odbor murár pripravoval majster OV Dušan Milúch. Súťažiaci žiaci Krasňan David z III.G a Daniel Buček z II.G, obsadili prvé miesto a hodnotné ceny od firiem Heluz, Xella, Baumit a Isover.

Za odbor inštalatér žiakov pripravoval majster OV Bc. Ladislav Pidík. Súťažili žiaci Čička Matúš a Belko Dávid z III.B opäť obsadili prvé miesto a  získali hodnotné ceny od firiem Hansgrohe, Alcadrain, Jika – Laufen, Schell.

Žiakov v odbore stolár pripravoval majster OV Marián Uhlárik a súťažiaci Tadeáš Ondráš z II.D a Cingel Jakub z III.D obsadili pekné tretie miesto a ceny od firmy Festool.

Všetkým srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu SOŠ stavebnej v Žiline a  Žilinského samosprávneho kraja v Žiline