Žiaci SOŠ stavebnej v Žiline opäť úspešní na medzinárodnej súťaži Řemeslo – Skill  2022    

                                           

V dňoch 19. – 22. septembra 2022 sa uskutočnil 11. ročník medzinárodnej súťaže Řemeslo/ Skill vo Vysokom Mýte. Súťaž podporili tento rok finančne – Pardubický kraj, Mesto Vysoké Mýto a VOŠ a SŠ stavebná Vysoké Mýto. Verejnosť bude mať tradične možnosť poradiť sa priamo na námestí s profesionálnymi odborníkmi ohľadom stavby domov, rekonštrukcií bytov, pri výbere stavebných materiálov, izolácií, stavebných úprav v kúpeľni, vrátane zariaďovacej sanitárnej keramiky, vodovodných batérií, montáži sadrokartónov, zatepľovacích systémov, rozvodov vody a kanalizácie, vodovodných batérií, použitie moderných veľkoformátových obkladov a dlažieb vrátane výberu módnych farieb a ďalších dizajnových prvkov v kúpeľniach.

       Tradičný podporovateľ súťaže – spoločnosť Heluz cihlářský průmysl v.o.s. sa aj tento rok prezentuje ako hlavný partner moderného vzdelávania mladých stavbárov. Spoločnosť predstavila okrem iného rôzne zábavné formy vzdelávania, ktoré by mali zatraktívniť stavebníctvo a pritiahnuť pozornosť žiakov základných škôl. Ďalšími významnými partnermi a sponzormi súťaže v oblasti zdravotechniky boli Alcadrain CZ, Hansgrohe CZ, Laufen CZ a Schell GmbH. Súťažilo celkom 70 družstiev z 19 českých škôl a naša SOŠ stavebná Žilina, v týchto súťažných odboroch: murár, murárske práce, inštalatér a stolár.

Hlavným cieľom súťaže bolo: Správne, účelne používať nové, moderné stavebné technológie a postupy pri rekonštrukciách a novostavbách bytov, alebo domov.

      Práce v jednotlivých súťažných odboroch na seba nadväzovali. Najprv murári vymurovali dve hrubé stavby z materiálov Xella a Heluz. Následne, ten istý deň začali na hrubých stavbách pracovať montéri suchých stavieb. O deň neskôr začali pracovať na stavbách inštalatéri a obkladači. Stolári pracovali od začiatku nezávisle a zhotovili drevený stolček. Žiaci pracovali vo dvojici na spoločnom zadaní, aby preukázali schopnosť pracovať v tíme. Na priebeh súťaže dohliadala odborná a prísna porota zložená zo sponzorov súťaže. Naša škola súťažila v troch odboroch – murár, inštalatér a stolár.

      Odbor murár pripravoval majster odbornej výchovy Peter Ďuriš. Súťažiaci David Krasňan  a Michal Vražel z II.G, získali tretie miesto a hodnotné ceny od firiem Heluz, Xella, Baumit.                                                                                                                                                                                               Žiakov v odbore stolár pripravoval majster odbornej výchovy Martin Pekár a súťažiaci Adrián Čelko a Jakub Cingel z II.D získali tretie miesto a ceny od firmy Festool.                                           Odbor inštalatér žiakov pripravoval majster odbornej výchovy Ľubomír Čerňanec. Súťažili žiaci Matej Šupej z IV.C a Belko Dávid z II.B. Títo naši žiaci získali druhé miesto a hodnotné ceny od firiem Hansgrohe, Alcadrain, Laufen, Schell. Všetkým žiakom blahoželáme !

     Úspechy našich žiakov na súťažiach doma i zahraničí sú aj našimi úspechmi a svedčia o ich veľmi dobrých remeselníckych zručnostiach a schopnostiach. Veľké ďakujeme patrí majstrom, učiteľom a všetkým čo sa podieľali na príprave na súťaž. V neposlednom rade našim žiakom, za odvahu reprezentovať seba, rodičov a školu.

Ing. Josef Ilčík, PhD.
riaditeľ školy