Žiaci SOŠ strojníckej v Kysuckom Novom Meste sa zúčastnili SAF 2023 (Steam Azerbajdžan Festival 2023)

Žiaci našej školy /Natália Beláková, 1.A, Jakub Vrábeľ a Juraj Kocourek z 3.C/ pod vedením majstra OV – Bc. Bohumila Beláka sa v dňoch od: 03. 12. 2023 do: 09. 12. 2023 zúčastnili festivalu

SAF 2023 (Steam Azerbajdžan Festival 2023) v hlavnom meste Baku v Azerbajdžane.

V rámci festivalu sa konali preteky H2GP Pro, kde sa zúčastnilo 11 domácich a 4 medzinárodné tímy. Náš tím získal 1. miesto.  

Z úspechu sa tešíme a veríme, že žiaci takto dobre reprezentujú nielen školu, mesto, ale aj ŽSK.

Mgr. Ing. Ondrej Holienčík

riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej v Kysuckom Novom Meste