Žiaci z Gymnázia Varšavská, Žilina úspešní na krajskom kole recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín

Tento školský rok malo Gymnázium na Varšavskej ceste v Žiline poriadnu žatvu ocenených. V troch kategóriách poézie zvíťazili a očarili porotu na okresnom kole so svojimi ukážkami:

  • v II. kategórii sa predstavila Šárka Kubálková z prímy A
  • v III. kategórii – Shanti Maglione z tercie A
  • vo IV. kategórii – Matúš Altus z kvinty A

Tesne za bránami krajského kola zastala Nina Holeštiaková zo sekundy A v recitácii prózy, získala veľmi pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Krajské kolo HK, konajúce sa v Martine 2. – 4. mája 2022 pod názvom Vajanského Martin, nás veľmi potešilo. Gratulujeme Shanti Maglione k úspešnému vystúpeniu na krajskej súťaži v umeleckom prednese poézie – zisku 1. miesta a držíme palce v celoštátnom kole a prehliadke talentov v Dolnom Kubíne.

            Gratulujeme i Šárke Kubálkovej ku krásnemu 3. miestu (obe recitátorky vystúpili pod vedením svojej učiteľky slovenčiny Mgr. Andrey Brezániovej)  a aj jej spolužiačke Alexandre Vršanskej za postup do celoštátneho kola v súťaži recitačných kolektívov a divadiel poézie detí ( ZUŠ Ferka Špániho).