Žiačky OA DMJ Čadca prezentovali enviroprojekt na medzinárodnom fóre

Dňa 9. novembra 2022 žiačky našej školy Dominika Lajčáková a Aneta Majtanová      (obe z 5. A) úspešne prezentovali RP Enviroprojekt 2021 na medzinárodnom fóre               2.  online  stretnutia  Platformy  podunajskej   oblasti   pre  centrá  excelentnosti   v OVP

s tematickým zameraním na ekologizáciu a sociálne začlenenie.  Tejto akcie sa naša škola zúčastnila na základe požiadavky odboru stredných škôl Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.

Dievčatá svojou excelentnou angličtinou predstavili nielen náš minuloročný úspešný projekt „Vdýchnime nový život zabudnutým priestorom školy“ ako príklad dobrej environmentálnej praxe, ale aj ďalšie bohaté zelené aktivity našej školy.

Žiačky ako jediné zastupovali Slovensko a zanechali počas prezentácie i následného workshopu priaznivý dojem. Vystúpenie našich študentiek  oslovilo aj hlavnú koordinátorku Platformy podunajskej oblasti Sarah Fellner, ktorá v budúcich ročníkoch počíta s pravidelným zapojením škôl do tohto programu.

Autor: Mgr. Marta Kubalová