1.miesto v celoslovenskej súťaži SOŠ

V dňoch 12. 12. – 13. 12.  2023 sa študenti IV.B triedy Jakub Brišák a Erika Dulovcová zúčastnili VIII. ročníka celoslovenskej súťaže odborných vedomostí a praktických zručností žiakov SOŠ v študijnom odbore obchodná akadémia. Celoslovenská súťaž sa konala na Obchodnej akadémii v Košiciach. Žiaci OA v Dolnom Kubíne získali 1. miesto. Súčasťou súťaže bola prezentácia v cudzom jazyku, znalosti o EU, účtovné zručnosti a znalosti z makroekonomiky. Žiakom ďakujeme za skvelú reprezentáciu.